Επιβραδύνθηκε, σε ετήσια βάση, ο ρυθμός μείωσης του τζίρου στο εμπόριο των αυτοκινήτων και των ανταλλακτικών, το γ΄ τρίμηνο φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). 

Ειδικότερα: 

Ο δείκτης κύκλου εργασιών στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, στην επισκευή αυτών και στο εμπόριο συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, παρουσίασε μείωση 5% το γ΄ τρίμηνο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ΄ τριμήνου 2012, έναντι μείωσης 27,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2012 προς το 2011. Ο ίδιος δείκτης, σε σύγκριση µε τον δείκτη του β΄ τριμήνου 2013, παρουσίασε μείωση 5%, έναντι μείωσης 2,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το2012. 

Ενώ, ο δείκτης κύκλου εργασιών στην πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων, παρουσίασε μείωση 5,2% το γ΄ τρίμηνο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ΄ τριμήνου 2012, έναντι μείωσης 32,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2012 προς το 2011. Ο ίδιος δείκτης, σε σύγκριση με τον δείκτη του β΄ τριμήνου 2013, παρουσίασε μείωση κατά 6,5%, έναντι μείωσης 2,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2012.