Πτωτικά κινήθηκαν τον Οκτώβριο εφέτος, τόσο οι εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές, με την ποσοστιαία μείωση, πάντως, της αξίας των τελευταίων να είναι σχεδόν διπλάσια της μείωσης της αξίας των εισαγόμενων προϊόντων. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), για την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών της χώρας, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 4.217,0 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο 2013, έναντι 4.530,3 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο µήνα του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 6,9%. 

Ενώ, η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 2.257,4 εκατ. ευρώ, έναντι 2.572,4 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο 2012, παρουσιάζοντας μείωση 12,2%.