Περαιτέρω μείωση 5,2% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Οκτώβριο εφέτος, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών, που επηρεάζει άμεσα και την απασχόληση, περιορίστηκε κατά 5,9%. 

Συγκεκριμένα, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ανακοινώθηκαν τα εξής: 

Ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε μείωση 5,2% τον Οκτώβριο 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2012, έναντι αύξησης 3,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2012 προς το 2011. 

Η δυσμενής αυτή εξέλιξη, οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

α. Στη μείωση του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατομείων κατά 15%
β. Στη μείωση του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 5,9%. Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλε, κυρίως, η πτώση στην παραγωγή ξύλου και φελλού (27,7%), παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα (15,7%) και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (20%). Πτωτικά κινήθηκε και η παραγωγή «παραδοσιακών» προϊόντων, όπως καπνού (12,1%), ποτών (11,7%), ειδών ένδυσης (8,5%), κλωστοϋφαντουργικών υλών (4,1%), τροφίμων (3,1%) και δερμάτων- ειδών υπόδησης (2,9%)
γ. Στην αύξηση του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισµού κατά 0,8%, και
δ. Στη μείωση του δείκτη παροχής νερού κατά 3,7%. Εξάλλου, ο μέσος δείκτης της περιόδου Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2013 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2012, παρουσίασε μείωση 3,8%, έναντι μείωσης 3,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2012 προς το 2011.