Στην απομάκρυνση των επιτρόπων του από διοικητικά συμβούλια των τεσσάρων συστημικών τραπεζών προχωρά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η διοίκηση του ΤΧΣ αποφάσισε αιφνιδιαστικά να απομακρύνει τους εκπροσώπους του από τα διοικητικά συμβούλια των Alpha Bank, Τρ. Πειραιώς, ΕΤΕ και Eurobank και στη θέση τους να διορίσει τα μέλη του διοικητικού του συμβουλίου! 

Συνεπώς, στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών, καθήκοντα επιτρόπου θα αναλάβουν τα τρία μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΤΧΣ και συγκεκριμένα οι κ.κ. Αναστασία Σακελλαρίου-Διευθύνουσα Σύμβουλος, Γιώργος Κουτσός-Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Αναστάσιος Γάγαλης-Μέλος καθώς και ο CFO του Ταμείου, κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

«Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), αποφάσισε την αντικατάσταση των εκπροσώπων του στα Διοικητικά Συμβούλια των τραπεζών από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και τον Οικονομικό Διευθυντή  του ΤΧΣ.  Η αντικατάσταση γίνεται στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της άμεσης επικοινωνίας και συνεργασίας με τις Διοικήσεις των Τραπεζών και με γνώμονα την αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΤΧΣ, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ορισθέντα πρόσωπα δεν θα λαμβάνουν επιπρόσθετη αμοιβή από το ΤΧΣ ή τις τράπεζες για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια και τις επιτροπές των τραπεζών. Η απόφαση αντικατάστασης θα υλοποιηθεί κατά την προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστης τράπεζας».