Σε νέο ιστορικό ρεκόρ σκαρφάλωσε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό της ανεργίας τον Σεπτέμβριο του 2013 και ανήλθε στο 27,4%, από 26,0% που ήταν τον Σεπτέμβριο του 2012 και 27,3% τον Αύγουστο του 2013. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.376.463 άτομα, αυξημένοι κατά 77.161 άτομα από τον Σεπτέμβριο του 2012 (+5,9%) και κατά 14.023 άτομα από τον Αύγουστο του 2013 (+1,0%).

Το σύνολο των απασχολουμένων κατά τον Σεπτέμβριο ανήλθε σε 3.639.429 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 54.128 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2012 και αύξηση κατά 5.397 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2013.

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.327.859 άτομα και μειώθηκαν κατά 25.175 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2012 και κατά 5.296 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2013.

Ωστόσο, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει μείωση του ποσοστού ανεργίας στους νέους σε σχέση με πέρυσι. Συγκεκριμένα, η ανεργία στα άτομα ηλικίας 15-24 ετών μειώθηκε στο 51,9% από 56,7% που ήταν τον Σεπτέμβριο του 2012, όμως στα άτομα ηλικίας 25-34 ετών, η ανεργία αυξήθηκε σε 36,8% από 34,5%.

Παράλληλα αύξηση σημειώθηκε στα ποσοστά των ανέργων ανδρών και γυναικών, με τις τελευταίες να κρατούν για ακόμη μία φορά την πρωτιά. Συγκεκριμένα το ποσοστό των άνεργων γυναικών αυξήθηκε στο 31,4% από 30,2% που ήταν το 2012 ενώ των ανδρών αυξήθηκε στο 24,5% από 22,9% το 2012.

Σε επίπεδο περιφέρειας, πρώτη με το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας έρχεται η περιφέρεια Μακεδονίας - Θράκης με ποσοστό 30,4% από 28,9% τον Αύγουστο και 26,6% το Σεπτέμβριο του 2012.

Σύμφωνα πάντως με την Ελληνική Στατιστική Αρχή τους τελευταίους 4 μήνες παρατηρείται μια σχετική σταθερότητα στο εκτιμώμενο εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας. Παράλληλα επεξηγεί πως οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι η εποχική διόρθωση στηρίζει τις εκτιμήσεις της στα δεδομένα πολλών μηνών για να μπορέσει να διακρίνει την επίδραση των εποχικών παραγόντων και να την αφαιρέσει από τα εκτιμώμενα μεγέθη. Χρειάζονται αρκετές «παρατηρήσεις» (δηλαδή, ικανό πλήθος μηνιαίων εκτιμήσεων) για να επιβεβαιωθεί ότι έχει πραγματικά επέλθει μια σημαντική μεταβολή στην τάση μεταβολής των μεγεθών της απασχόλησης και της ανεργίας. 

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ