Η «ΑΤΕ Ασφαλιστική», βελτιώνοντας σημαντικά τα αποτελέσματά της, εμφάνισε κέρδη προ φόρων για το εννεάμηνο του 2013 ύψους 34,5 εκ. ευρώ, ενώ τα μετά φόρων αποτελέσματα ανήλθαν στο ύψος των 27,8 εκ. ευρώ. Για το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, τα κερδοφόρα αποτελέσματα είχαν ανέλθει στο ύψος των 30,8 εκ ευρώ προ φόρων και μετά φόρων 25,2 εκ. ευρώ.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της Εταιρείας για το εννεάμηνο του 2013 ανήλθε στο ύψος των 110 εκ. ευρώ, έναντι 112,2 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, μειωμένη οριακά κατά 2,1 %.

Στον Κλάδο Ζωής, ο οποίος συμμετέχει με ποσοστό 24% στα συνολικά ασφάλιστρα της Εταιρίας, παρουσιάζεται μείωση των ασφαλίστρων κατά 9,4% περίπου ενώ στους Γενικούς Κλάδους σημειώνεται οριακή αύξηση, γεγονός που φανερώνει την τάση σταθεροποίησης της παραγωγής.

Το σύνολο των αποζημιώσεων ανήλθε για την αναφερόμενη περίοδο στο ύψος των 75,2 εκ. ευρώ έναντι 86,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μείωση κατά 13,3 %.

Τα έσοδα από επενδύσεις για το εννεάμηνο του 2013 ανήλθαν στο ύψος των 12,7 εκ. ευρώ έναντι 9,7 εκ. ευρώ για το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, παρουσιάζοντας αύξηση 30,2% .

Τέλος, μετά τα παραπάνω αποτελέσματα, η καθαρή θέση της Εταιρείας στις 30.9.2013 διαμορφώθηκε στα 53,3 εκ. ευρώ.

Όπως σημειώνει η εταιρία στη σχετική ανακοίνωση, "η συνεχιζόμενη κερδοφορία η οποία ξεπερνά ακόμα και τις προβλέψεις της Διοίκησης, επιβεβαιώνει τη σταθερότητα και τη συνέπεια της ΑΤΕ Ασφαλιστικής η οποία συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ασφαλιστική αγορά. Έχοντας δίπλα της αφοσιωμένους Συνεργάτες και ικανοποιημένους Πελάτες, συνεχίζει τη σταθερή της πορεία με σημαία την αξιοπιστία και τη συνέπειά της απέναντι στους ασφαλισμένους".