Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ECTA (European Competitive Telecommunications Association) εκλέχθηκε ο Αντώνης Κεραστάρης, διευθύνων σύμβουλος της Hellas online, στις πρόσφατες αρχαιρεσίες της ένωσης και η θητεία του θα διαρκέσει δύο έτη. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας Ηellasonline στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στο νέο ΔΣ της ECTA συμμετέχουν εκπρόσωποι τηλεπικοινωνιακών παρόχων από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Πολωνία. 

Η ECTA, ιδρύθηκε το 1998 και είναι μια ευρωπαϊκή μη κερδοσκοπική οργάνωση που εκπροσωπεί πάνω από 100 τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της Ευρώπης, με στόχο την προώθηση των συμφερόντων τους στη διαμόρφωση του κατάλληλου ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Έχει στενή συνεργασία τόσο με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και με καίρια ευρωπαϊκά ρυθμιστικά όργανα (όπως είναι ο BEREC, τα εξειδικευμένα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ.α.). 

Παράλληλα με τις εκλογές, πραγματοποιήθηκε και το ετήσιο συνέδριο της ECTA που είχε ως κεντρικό θέμα την επικείμενη ρύθμιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενοποίηση των τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη("SingleMarket" initiative). 

Στην τοποθέτησή του ο κ. Κεραστάρης τόνισε: «Σε περίοδο ύφεσης για την Ευρώπη, θα πρέπει να προστατευθούν οι επενδύσεις των εναλλακτικών παρόχων σε φυσικές υποδομές και για να επιτευχθεί αυτό, απαραίτητη και αναγκαία συνθήκη αποτελεί η ύπαρξη του κατάλληλου ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο καθολικός πάροχος δεν εφαρμόζει καταχρηστικές πρακτικές, όπως η συμπίεση περιθωρίου κέρδους, οι οποίες δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά και καθηλώνουν τις επενδύσεις».