Του ορίου του 5% ανήλθε, από την 9η Δεκεμβρίου 2013, το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής της Capital Group Companies, Inc («CGC») στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Jumbo

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «στις 9 Δεκεμβρίου 2013, το ποσοστό της μετόχου "Capital Group Companies, Inc" μεταβλήθηκε από έμμεση κατοχή 6.362.344 δικαιωμάτων ψήφου ή ποσοστού 4,8887% της εταιρείας σε έμμεση κατοχή 6.531.911 δικαιωμάτων ψήφου ή ποσοστού 5,019% της εταιρείας. 

H "Capital Group Companies, Inc («CGC»)" είναι η μητρική εταιρεία της "Capital Research and Management Company ("CRMC")". H "Capital Research and Management Company" είναι μια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων, με έδρα τις ΗΠΑ, που διαχειρίζεται τα αμοιβαία κεφάλαια American Funds. 

Η Capital Group Companies είναι, επίσης, η μητρική εταιρεία της Capital Group International, Inc, η οποία με τη σειρά της είναι η μητρική εταιρεία των πέντε εταιρειών διαχείρισης επενδύσεων: Capital Guardian Trust Company, Capital International, Inc, Capital International Limited, Capital International Sarl και Capital International K.K. 

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση ούτε η Capital Group Companies ούτε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της κατέχουν μετοχές της εταιρείας Jumbo για δικό τους λογαριασμό. 

Αντίθετα, οι μετοχές, που αναφέρονται στην παρούσα γνωστοποίηση, ανήκουν σε λογαριασμούς, υπό τη διακριτική επενδυτική διαχείριση μίας ή περισσότερων από τις εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων, που περιγράφησαν παραπάνω».

TAGS