Οι ευρωπαϊκές εταιρείες δεν αναμένεται να χαλαρώσουν τις σχετικά συντηρητικές οικονομικές πολιτικές τους το επόμενο έτος, σύμφωνα με την Standard & Poors, παρά την βελτίωση των πιστωτικών συνθηκών στην αγορά.

Ο οίκος αξιολόγησης αναφέρει ότι η βελτιωμένη αλλά ακόμη αδύναμη οικονομική ανάπτυξη για το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, συνεπάγεται ότι τα έσοδα και η ανάπτυξη των ταμειακών ροών, είναι πιθανόν να διατηρηθούν αδύναμα, η εμπιστοσύνη να συνεχίσει να είναι εύθραυστη και τα περιθώρια κέρδους να παραμείνουν υπό πίεση.

«Το χάσμα Βορρά-Νότου στην Ευρώπη παραμένει άλυτο και δεν υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι η υψηλή ανεργία, οι μειωμένες επενδύσεις και οι χαμηλές αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων στον Νότο θα αντιστραφούν», τονίζει η S&P στη νέα της έκθεση με τίτλο European Corporate Credit Outlook.

Ο οίκος αναφέρει ότι στο βραχυπρόθεσμο διάστημα αναμένεται να σημειωθεί βελτίωση των πιστωτικών συνθηκών, αργή αλλά συνεχιζόμενη ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και πιο «προσεκτική»  δημοσιονομική πολιτική.

Ωστόσο, για τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστική θέση της Ευρώπης η S&P δηλώνει ανήσυχη. Η αύξηση των τιμών της ενέργειας, η μείωση του μεριδίου των παγκόσμιων κεφαλαιουχικών δαπανών και η μείωση των περιθωρίων κέρδους σε σχέση με τους ανταγωνιστές, υποδηλώνουν ένα πιο αδύναμο περιβάλλον για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Η S&P αναφέρει ότι οι κίνδυνοι του επόμενου διαστήματος περιλαμβάνουν την πιθανή αναταραχή από τη σταδιακή αποκλιμάκωση των άνευ προηγουμένου νομισματικών μέτρων τόνωσης της Federal Reserve και από το το αποτέλεσμα της επανεξέτασης της ποιότητας του ενεργητικού των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών.