Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, μετά και από εισήγηση της Επιτροπής Στρατηγικής, ανακήρυξε ως πλειοδότη του διαγωνισμού για την «Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε.», την Jermyn Street Real Estate Fund IV LP, κατά τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Πρόκειται για θυγατρική εταιρεία του σαουδαραβικών συμφερόντων επενδυτικού σχήματος ACG, το οποίο κατέθεσε την προσφορά μαζί με τον τουρκικό όμιλο Dogus Group και άλλα τέσσερα επενδυτικά fund.

Η σχετική συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.