Καθησυχάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με  την σφάλεια των καταθέσεων σε τραπεζικά ιδρύματα εντός της Ε.Ε.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του Χοακίν Αλμούνια σημειώνει χαρακτηριστικά ότι οι κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, δεν απαιτούν καμία απολύτως συνεισφορά από τραπεζικές καταθέσεις, καθώς αυτές εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του επιμερισμού των βαρών.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις για επιμερισμό των βαρών σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις αφορούν αποκλειστικά στους μετόχους και τους κατόχους ομολόγων.

Ο εκπρόσωπος του κ. Αλμούνια σημειώνει χαρακτηριστικά ότι οι καταθέσεις κάτω των 100.000 ευρώ είναι εγγυημένες από συστήματα εγγύησης των καταθέσεων( ΣΕΚ), εξαιρούνται από το εργαλείο bail- in και ως εκ τούτου, οι καταθέτες αυτοί δεν θα μπορούσε ποτέ να συνεισφέρουν σε απώλειες του τραπεζικού συστήματος με κούρεμα των καταθέσεών τους.