Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα ανήλθε το 2012 στο 75% του μέσου κοινοτικού όρου, σύμφωνα με στοιχεία της κοινοτικής στατιστικής υπηρεσίας Eurostat που δόθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες. 

To 2011 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα ήταν στο 80% και το 2010 στο 88%. Ειδικότερα, στους «28» το κατά κεφαλήν ΑΕΠ- εκπεφρασμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης- κυμάνθηκε πέρυσι από το 47% του μέσου κοινοτικού όρου στη Βουλγαρία και το 50% στη Ρουμανία, στο 263% στο Λουξεμβούργο και στο 130% στην Αυστρία. 

Εξάλλου, η πραγματική ιδιωτική κατανάλωση εκπεφρασμένη σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, ανήλθε στην Ελλάδα στο 85% το 2012, από το 92% το 2011 και το 98% το 2010. Στη Βουλγαρία ήταν στο 49%, στη Ρουμανία στο 50%, ενώ στο Λουξεμβούργο ήταν στο 138% και στη Γερμανία στο 123%. 

Σύμφωνα με τη Eurostat, o δείκτης αυτός αντανακλά καλύτερα το επίπεδο υλικής ευμάρειας των νοικοκυριών από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

TAGS