Η εταιρεία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Λύσεων Ανασχεδιασμού και Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων, Planwork, διαθέτει στην ελληνική αγορά το PDA (Personal Development Analysis), το ολοκληρωμένο επιστημονικό ψυχομετρικό εργαλείο Αναγνώρισης Επαγγελματικού Προφίλ Συμπεριφοράς.

Το PDA θα προσφέρει προστιθέμενη αξία στην επιχειρηματική κοινότητα. Πρόκειται για ένα online εργαλείο, η μεθοδολογία του οποίου επιτρέπει στα στελέχη των επιχειρήσεων, να βελτιώσουν την ηγεσία, την επικοινωνία και την ομαδικότητά τους, αναγνωρίζοντας το προφίλ της συμπεριφοράς τους, καθώς επίσης, τη  συμβατότητα με τις ιδιότητες της θέσης στην οποία εργάζονται, ή πρόκειται να επιλεγούν για να εργαστούν. Απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες, όσο και σε τμήματα Human Resources, εταιρείες επιλογής προσωπικού, συμβούλους coaching, αλλά και στο σύνολο της διοικητικής ομάδας που αποφασίζει ή συμμετέχει στη διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μιας εταιρείας.

Η καινοτομία του PDA έγκειται στην αξιοποίηση της παραμέτρου “Αυτοέλεγχος”, προσθέτοντας ουσιαστικά τη συναισθηματική νοημοσύνη στους έως σήμερα κλασσικούς 4 άξονες που λαμβάνονται υπόψη από τα αντίστοιχα ψυχομετρικά εργαλεία, για τη δημιουργία Προσωπικών Προφίλ Συμπεριφοράς. Το PDA έχει την έγκριση του AIOBP (American Institute of Business Psychology) και στηρίζεται σε ψυχομετρικές έρευνες, βασισμένες στις συμπεριφορικές τάσεις και τις απαιτήσεις τουUSEEOC (Equal Employment Opportunity Commission). 

Όπως σημειώνει ο κ. Σταμάτης Σαλονίκης, Γενικός Διευθυντής της Planwork: «Η σύγχρονη πραγματικότητα στην οικονομία επιβάλλει την άριστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία προϋποθέτει την αναγνώριση και την ανάπτυξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε ατόμου. Το PDA προσφέρει τη δυνατότητα να προσδιοριστεί απλά και άμεσα το προσωπικό προφίλ του εργαζόμενου, βασική παράμετρος τόσο για την αυτοβέλτιωσή του, όσο και για την ανάληψη ρόλων που αντιστοιχούν καλύτερα στις ιδιότητές του». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οργανισμοί-ηγέτες παγκοσμίως, όπως οι DuPont, JP Morgan Chase, 3M, Roche, Accenture, McDonalds, Whirlpool, PepsiCo, MasterCard, ADT, Nestle, Kimberly-Clark, Sheraton και Telecom, καθώς επίσης γνωστά πανεπιστήμια και επιχειρηματικές σχολές, χρησιμοποιούν το PDA για τη βελτίωση των διαδικασιών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού τους.