Η μείωση της ανεργίας θα ξεκινήσει από το τέλος του 2014 ως αποτέλεσμα των διαρθρωτικών αλλαγών και της αύξησης της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, της μείωσης του μη μισθολογικού κόστους και της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας. Την πρόβλεψη αυτή έκανε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας νωρίτερα σήμερα σε εκδήλωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε το βιβλίο του Κωνσταντίνου Αγραπιδά «Επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης και ιδιωτικές επιχειρήσεις εύρεσης εργασίας». 

Ο υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε επίσης στην αναγκαιότητα της αλλαγής του νομικού πλαισίου για τις ομαδικές απολύσεις, αλλαγή που πρέπει, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα έναντι των δανειστών, να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. 

Έως σήμερα και σύμφωνα με τη νομοθεσία, (ν. 3863/2010) ως ομαδικές απολύσεις θεωρούνται α) όταν η επιχείρηση απασχολεί 20-150 εργαζομένους, οι περισσότερες των έξι, β) όταν η επιχείρηση απασχολεί άνω των 150 εργαζομένων, οι άνω του 5%, αρκεί να μην υπερβαίνουν τις 30. Η έγκριση των ομαδικών απολύσεων απαιτεί διαβουλεύσεις και αιτιολογημένη απόφαση του υπουργού Εργασίας χωρίς την οποία οι απολύσεις θεωρούνται άκυρες. 

Ο κ. Βρούτσης χαρακτήρισε το νομικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας «ελληνική πρωτοτυπία, μοναδική στην Ευρώπη» και τόνισε ότι η άσκηση του δικαιώματος της αρνησικυρίας από τους υπουργούς Εργασίας, σε επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονταν σε κατάσταση αναδιάρθρωσης «δεν έσωσε ούτε τις επιχειρήσεις, ούτε τις θέσεις εργασίας». 

Αντίθετα, προσέθεσε, «οι επιχειρήσεις έκλεισαν και οι εργαζόμενοι έχασαν τα δεδουλευμένα και την εργασία τους, χωρίς να λάβουν επίδομα ανεργίας αφού συνήθως δεν είχε προηγηθεί κανονική απόλυση». Ο υπουργός Εργασίας ανέφερε ακόμη ότι στο νέο νομικό πλαίσιο θα προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η ανάληψη υποχρεώσεων από τον εργοδότη για τη στήριξη και την επανακατάρτιση των εργαζομένων που θα απολύσει ώστε να είναι δυνατή η επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, υπάρχει γενικότερη ανάγκη αναπροσαρμογής των στόχων στην ελληνική αγορά εργασίας. «Πρέπει να εστιάσουμε στην προστασία της εργασίας και των εργαζομένων και όχι των θέσεων εργασίας», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εργασίας και προσέθεσε ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες του υπουργείου Εργασίας για την άρση των θεσμικών και διοικητικών εμποδίων και την περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Επανέλαβε ότι μετά τη μείωση κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες του μη μισθολογικού κόστους στο τέλος του 2012, θα υπάρξει και νέα μείωση κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες. Σημείωσε όμως ότι για να ξεπεραστεί το αναπόφευκτο δημοσιονομικό κενό, οι μειώσεις θα πρέπει να είναι στοχευμένες και ανέφερε χαρακτηριστικά τους μακροχρόνια ανέργους και τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.