Στους βασικούς άξονες στρατηγικής της βιομηχανίας γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ στο παγωτό και το γιαούρτι και στις αναπτυξιακές προοπτικές της στο διαμορφούμενο οικονομικό περιβάλλον, εστιάστηκε η εταιρική παρουσίαση σε μέλη της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών. 

Έγινε αναφορά στο προφίλ του ομίλου και ακολούθησε σχολιασμός των οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2013, καθώς και της πολιτικής που ακολουθείται για τη διατήρηση της υγιούς χρηματοοικονομικής κατάστασης και την ενίσχυση της αξίας προς τους μετόχους. 

Η παρουσίαση διεξήχθη από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΚΡΙ-ΚΡΙ, Π. Τσινάβο και από τον οικονομικό διευθυντή της εταιρείας, Κ. Σαρμαδάκη.