Την παράταση του μέτρου της απόσυρσης  αυτοκινήτων έως και τις  20/12/2014 προβλέπει διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τον  ενιαίο φόρο ακινήτων.

Η διαδικασία της απόσυρσης αφορά αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας που θα αποσυρθούν μέχρι 20/12/2014, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31/12/2000 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλομένων προηγουμένων ετών. 

H απόσυρση ισχύει και για τελωνισμένα οχήματα από επίσημους διανομείς ή εμπόρους αυτοκινήτων για τα οποία είναι δυνατή η επιστροφή του τέλους ταξινόμησης, εφόσον ταξινομηθούν σε δικαιούχο αποσυρόμενου οχήματος. 

Ορίζεται τέλος, ως καταληκτική ημερομηνία η 31/12/2015 για την υποβολή αίτηση επιστροφής του τέλους ταξινόμησης. Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την ταξινόμηση του οχήματος.