Γράφει η Αγγελική Κιλιντζόγλου

Δυσάρεστες εκπλήξεις για χιλιάδες φορολογούμενους κρύβει το νομοσχέδιο για την φορολογία ακινήτων το οποίο κατατέθηκε χθες το απόγευμα στη Βουλή. Το σχέδιο νόμου «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» πέραν των διατάξεων για τον νέο φόρο στα ακίνητα, περιλαμβάνει αλλαγές από τη φορολογία εισοδήματος μέχρι την παράταση της απόσυρσης ΙΧ.
 
Η συζήτησή του θα γίνει με την διαδικασία του επείγοντος και θα ξεκινήσει σε πρώτη ανάγνωση στην Επιτροπή Οικονομικών, το ερχόμενο Σάββατο 14 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί την αμέσως επόμενη μέρα, ενώ οι συνεδριάσεις θα είναι πρωί - απόγευμα. Την ερχόμενη Τρίτη 17 Δεκεμβρίου, αναμένεται να γίνει η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Οικονομικών, και Πέμπτη και Παρασκευή θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής. Σήμερα πάντως θα ανακοινωθεί στην Ολομέλεια του Σώματος η κατάθεση του νομοσχεδίου καθώς και η διαδικασία συζήτησης του.

ΑΚΙΝΗΤΑ

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για τα κτίσματα ο συντελεστής του βασικού φόρου θα κυμαίνεται από 2 έως 13 ευρώ ανά τ.μ., ανάλογα με την τιμή ζώνης. Συνολικά υπάρχουν 12 φορολογικά κλιμάκια.

Οι βοηθητικοί χώροι θα φορολογούνται με το 10% του κανονικού συντελεστή βασικού φόρου.

Για τα διατηρητέα και απαλλοτριωμένα ακίνητα προβλέπεται έκπτωση 60%, ενώ για τα ημιτελή κτίσματα που δεν ηλεκτροδοτούνται 40%.

Απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίσματα (μαντριά, στάνες, στάβλοι, αχυρώνες κ.λπ.).

Για τα οικόπεδα εντός σχεδίου ο βασικός φόρος θα κυμαίνεται από 3 έως 9.000 ευρώ το στρέμμα με 25 κλιμάκια.

Για τα αγροτεμάχια ο βασικός φόρος ορίζεται στο 1 ευρώ ανά στρέμμα. Ωστόσο, ο φόρος θα αυξομειώνεται με διάφορους συντελεστές όπως:

- συντελεστή θέσης από 1 έως 3
- άρδευσης 1,1
- χρήσης 0,1 για τις δασικές εκτάσεις, 0,5 για βοσκότοπους, 2 για καλλιέργειες, 5 για λατομεία και για εκτάσεις που περιλαμβάνουν και κατοικία εξοχική ή κύρια άνω των 150 τετραγωνικών μέτρων

Επίσης ο συμπληρωματικός φόρος θα επιβάλλεται σε ακίνητες περιουσίες με συνολική αντικειμενική αξία άνω των 300.000 ευρώ. Οι συντελεστές θα ξεκινούν από 0,1% για ακίνητα συνολικής αξίας πάνω από το αφορολόγητο όριο των 300.000 ευρώ και θα φθάνουν το 1% για περιουσίες αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ.

Ποιοι εξαιρούνται

Οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία με επιφάνεια κτισμάτων έως 150 τ.μ είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μείωση του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων κατά 50% ενώ πλήρης απαλλαγή προβλέπεται για τρίτεκνους, πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία άνω του 80% που καλύπτουν επίσης τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Στη νέα του μορφή το άρθρο 7 για τη «χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή πληρωμής φόρου» προβλέπει ότι: Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης χορηγείται έκπτωση 50% στο φορολογούμενο, την σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α που βεβαιώθηκε στα παραπάνω πρόσωπα, αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής για το οικείο έτος.

Η έκπτωση χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α κάθε έτους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

- Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγουμένου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον /την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος

- Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα, ο υπόχρεος φορολογίας εισοδήματος, ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του (λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας) δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ .

- Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Προκειμένου για τρίτεκνους ή πολύτεκνους ή για άτομα με αναπηρία από 80% και πάνω, προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ εφόσον πληρούνται σωρευτικά και τα παραπάνω κριτήρια.

Η πληρωμή

Το νέο σχέδιο νόμου προβλέπει μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων θα προκύπτει ανάλογα με το χρόνο έκδοσης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων πληρωμής αλλά και έκπτωση 1,5% επί του οφειλόμενου φόρου σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης.

Ο ΕΝΦΙΑ καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου και η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται στο νομοσχέδιο, η πληρωμή του φόρου εισοδήματος θα γίνεται σε τρεις μηνιαίες δόσεις, από τρεις διμηνιαίες που ισχύει μέχρι σήμερα. Ακόμη, οι φορολογικές δηλώσεις θα υποβάλλονται έως τις 30 Απριλίου, ενώ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η προθεσμία είναι από την 1η Φεβρουαρίου  έως 30 Ιουνίου.

Συνεπώς ο φόρος θα καταβάλλεται σε τρεις δόσεις με πρώτη δόση έως το τέλος Μαΐου, τη δεύτερη δόση έως το τέλος Ιουλίου και την τρίτη δόση έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Να σημειωθεί επίσης ότι οι όποιες αλλαγές προβλέπει το νέο νομοσχέδιο σχετικά με τη φορολογία επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, θα ισχύσουν από το 2015.

Επίσης οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που πιάνονται στην φάκα των τεκμηρίων διαβίωσης θα φορολογούνται με βάση την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων, ενώ και οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι, οι οποίοι έχουν πολύ υψηλές επιχειρηματικές δαπάνες (άνω των 9.250 ευρώ) αποκτούν το δικαίωμα να φορολογούνται ως μισθωτοί.

Ταυτόχρονα αυξάνεται κατά 50% το φορολογητέο εισόδημα της πρώτης φορολογικής κλίμακας για τους κατοίκους νησιών με λιγότερους από 3.100 κατοίκους. Συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι «για τους φορολογούμενους που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, το φορολογητέο εισόδημα του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παραγράφου 1 αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό του φόρου που αναλογεί στο εισόδημά τους.Θετική είναι, πάντως, η διάταξη που προβλέπει αύξηση του ορίου για το αφορολόγητο σε νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους».

Επίσης, μειώνεται σε 3%, ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου, ποσοστό που θα ισχύει για μεταβιβάσεις που θα διενεργούνται μετά την 1.1.2014. Η διάταξη αυτή δεν αφορά τις μεταβιβάσεις που γίνονται από χαριστική αιτία (γονική παροχή, δωρεά, κληρονομιά).

Σχετικά με την φορολογία επιχειρήσεων το νομοσχέδιο ορίζει ότι η προκαταβολή φόρου φτάνει στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του φόρου,  όπως ισχύει και σήμερα. Αλλάζει όμως η διατύπωση ότι η προκαταβολή προκύπτει βάσει του φόρου «που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους» και όχι «στα εισοδήματα του φορολογικού έτους που έληξε».  

Για τις συναλλαγές στο Χρηματιστήριο το νομοσχέδιο προβλέπει την απάλειψη του όρου «επιτηδευματία» σε όσους πραγματοποιούν συναλλαγές επί μετοχών και παραγώγων περισσότερες από τρεις φορές το μήνα σε οργανωμένη αγορά. Παράλληλα προβλέπει απαλλαγή από τη φορολογία των ξένων επενδυτών για τους οποίους ήδη ισχύουν οι συνθήκες αποφυγής διπλής φορολόγησης και αναμονή μεταγενέστερης απόφασης για το Υπουργείο Οικονομικών όσον αφορά στον τρόπο υπολογισμού της τιμής κτήσης τίτλων για περιπτώσεις προγενέστερες του 1999.

ΠΛΟΙΑ

Έκτακτη εισφορά στους εφοπλιστές για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης προβλέπεται με τροπολογία που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, τα επόμενα τρία χρόνια (2014, 2015 και 2016) θα πληρώσουν διπλάσιο φόρο από εκείνον της προηγούμενης χρονιάς οι εταιρείες που διαθέτουν πλοία Β' κατηγορίας 500 κόρων και άνω. Με την ψήφιση του παρόντος άρθρου, το Ελληνικό Δημόσιο θα εισπράξει για τα επόμενα τρία έτη 90 έως 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, επιπλέον των ποσών που θα εισπραχθούν από τους φόρους πλοίων με ελληνική και ξένη σημαία του ν. 27/1975 σ’ αυτή την τριετία.

Στην ίδια τριετία, μετά και την ψήφιση της παραπάνω παροχής, υπολογίζεται ότι τα έσοδα από φόρους πλοίων συνολικά πρόκειται να ανέλθουν στο ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοχεδίου «είναι διαχρονικά σταθερή η βούληση του Ελληνικού Δημοσίου να συμβάλλει με θεσμικά μέσα στην ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας στην Ελλάδα και να αποκαταστήσει νομοθετικά και κανονιστικά ελλείψεις και ασυμμετρίες που διαμορφώθηκαν στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο για τη φορολόγηση των πλοίων.  Το Ελληνικό Δημόσιο επί πολλά έτη τηρεί το ιδιαίτερο κανονιστικό καθεστώς φορολογίας πλοίων του ν.27/1975, ως ισχύει, το ειδικό νομοθετικό καθεστώς του άρθρου 13 του ν.δ.2687/1953 περί προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού και τις εκδιδόμενες βάσει αυτού εγκριτικές πράξεις, καθώς και την κοινή σχετική νομοθεσία κατά τα λοιπά, υπό την ισχύ των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 107 του Συντάγματος.

Γνωρίζοντας την επιθυμία της Ναυτιλιακής Κοινότητας να συμβάλει με κάθε τρόπο στη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία στην οποία έχει περιέλθει η χώρα εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης και παράλληλα την αναγνώριση εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου της προσπάθειας που καταβάλλει η Ναυτιλιακή Κοινότητα να συνδράμει αποφασιστικά, με τις διατάξεις του άρθρου αυτού θεσπίζεται τριετής οικονομική παροχή αυτής προς το Ελληνικό Δημόσιο για τα έτη 2014, 2015, 2016, σε συνέχεια της πρόσφατης φορολογικής υποχρέωσης με τις διατάξεις του ν. 4110/2013 για καταβολή φόρου πλοίων που επιβλήθηκε στις πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων υπό ξένη σημαία που διαχειρίζονται από την Ελλάδα».

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Παρατείνεται η προθεσμία απόσυρσης των αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας κατά ένα έτος, μέχρι τις 20.12.2014. Παράλληλα ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2015, ως καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια τελωνειακή αρχή προκειμένου να επιστραφεί το τέλος ταξινόμησης. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου η πρόβλεψη καταληκτικής ημερομηνίας είναι αναγκαία για την εκτίμηση των προσδοκώμενων δημοσίων εσόδων και για την αποφυγή δημιουργίας επί μακρόν διοικητικών εκκρεμοτήτων.

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Υπουργείο Εσωτερικών, υλοποιώντας την πρωτοβουλία που έχει ανακοινώσει, σε ικανοποίηση σχετικού αιτήματος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, εισάγει με το άρθρο 42 την εφαρμογή του Προγράμματος εθελοντικής διαδημοτικής κινητικότητας.  

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο «στόχος της πρωτοβουλίας αποτελεί η εφαρμογή ενός Προγράμματος που, βασιζόμενο σε σαφώς ορισμένες αξιοκρατικές διαδικασίες και προδιαγεγραμμένα αντικειμενικά κριτήρια, δύναται να οδηγήσει άμεσα, εντός ρητώς προβλεπομένου χρονικού διαστήματος, σε κάλυψη των ελλείψεων προσωπικού φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού μέσω εξορθολογισμού της κατανομής του ανθρωπίνου δυναμικού της.  

Ο εν λόγω εξορθολογισμός θα αποφέρει σημαντικά οφέλη και αναβάθμιση της λειτουργίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο στους ίδιους ΟΤΑ α’ βαθμού, καθώς το επιπλέον προσωπικό ενός φορέα θα καλύψει τις ελλείψεις προσωπικού που δυσχεραίνουν τη λειτουργία ενός άλλου, όσο και στους εργαζομένους τους, με τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των προσόντων τους, αλλά και στο σύνολο των τοπικών κοινωνιών και των δημοτών, που θα απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες από αρτιότερα στελεχωμένους Δήμους».