Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε ότι οι τράπεζες της Ευρωζώνης θα επιστρέψουν την επόμενη εβδομάδα, πριν από τη λήξη τους, δάνεια ύψους 22,65 δισ. ευρώ που είχαν λάβει από την ίδια. 

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιστροφή δανείων σε εβδομαδιαία βάση από τον Φεβρουάριο, όταν οι τράπεζες της Ευρωζώνης είχαν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τα 3ετή δάνεια που είχαν λάβει. 

Η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε έναν αυστηρό έλεγχο των βιβλίων των μεγαλύτερων τραπεζών της Ευρωζώνης πριν αναλάβει την αρμοδιότητα να τις εποπτεύει από τον Νοέμβριο του 2014. 

Οι τράπεζες ξεκίνησαν ήδη να "καθαρίζουν" τους ισολογισμούς τους εν αναμονή των ελέγχων αυτών.

TAGS