Ο περιορισμός της ύφεσης είναι πολύ μεγάλης σημασίας για την Ελλάδα, καθώς ανατρέπει τη διαμόρφωση ακόμη πιο αρνητικού επενδυτικού κλίματος για τη χώρα από αυτό που υπήρχε έως το τέλος του 2012, εκτιμά η Alpha Bank στην εβδομαδιαία αναλυσή της προσθέτοντας ότι αυτό όπως γίνεται εμφανές από την ήδη σημαντική εισροή επιχειρηματικών κεφαλαίων στη χώρα.

Αξιοσημείωτη εξέλιξη αποτελεί η πώληση του Αστέρα Βουλιαγμένης σε Κοινοπραξία με επικεφαλής την AGC Equity Partners έναντι του υψηλού τιμήματος των €400 εκατ.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η εισροή επιχειρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό αναμένεται να επιταχυνθεί το 2014 με την εντατικοποίηση της υλοποίησης του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων από το οποίο, με βάση τον Π2014, που ήδη ψηφίστηκε από τη Βουλή, αναμένεται να εισπραχθούν έσοδα άνω των €3,5 δισ. στο επόμενο έτος. Άλλωστε, συνεχίζονται απρόσκοπτα οι εισροές ξένων επιχειρηματικών κεφαλαίων στο ελληνικό χρηματιστήριο, όπου ο Νοέμβριος ήταν ο 13ος μήνας στον οποίο οι εισροές επενδυτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό ήταν μεγαλύτερες από τις εκροές.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, σημειώνεται, η πορεία προς την ανάκαμψη της οικονομίας θα μπορούσε να επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο εάν αντιμετωπίζονταν έγκαιρα και αποτελεσματικά μια σειρά από αναίτιες δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής.

Συγκεκριμένα, η εμμονή της Κυβέρνησης να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα εξοντωτικής φορολογίας των ακινήτων που εκ των πραγμάτων συνεπάγεται την πλήρη διακοπή της λειτουργίας της αγοράς ακινήτων, έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις.

Αποτελεί όντως ουσιαστικό εμπόδιο στην ταχύτερη ανάκαμψη της οικονομίας, η επιβολή της 4πλής φορολογίας στην κατοχή ακινήτων το 2013 και επιπλέον η εφαρμογή της πολύ υψηλής φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων σε υπέρμετρα υψηλές αντικειμενικές αξίες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι επιταχύνθηκε περαιτέρω και στο 3ο 3μηνο 2013 η κατακόρυφη πτώση των επενδύσεων σε κατοικίες στο -39,6%, μετά την μεγάλη πτώση τους κατά -36,8% στο 2ο 3μηνο 2013, κατά -34,5% στο 1ο 3μηνο 2013 και κατά -35,7% στο 4ο 3μηνο 2012.

Έτσι, η άμεση συμβολή του καταποντισμού των επενδύσεων αυτών στην πτώση του ΑΕΠ στο 1ο 9μηνο 2013 εξακολουθεί να διαμορφώνεται στις -1,4 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.), παρά το ότι οι επενδύσεις αυτές είχαν ήδη καταποντιστεί στα € 5,9 δισ. (3,5% του ΑΕΠ) το 2012, από € 26,1 δισ. (12,4% του ΑΕΠ) το 2007.

Για το 2013 ως σύνολο εκτιμάται τώρα ότι οι επενδύσεις σε οικοδομές θα περιοριστούν στα €4 δισ. (2,4% του ΑΕΠ και 19,1% των συνολικών επενδύσεων). Θα περιοριστούν δηλαδή σε επίπεδα χαμηλότερα του 0,6% της αξίας του συνόλου των οικιστικών ακινήτων στην Ελλάδα που, ακόμα και στα κατάβαθα της κρίσης που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα €650 δισ. Ακόμα και αν η περίοδος ζωής κάθε οικιστικού ακινήτου υπερέβαινε τα 100 έτη, μόνο για αντικατάσταση ή/και ανακαίνιση των ακινήτων απαιτούνται επενδύσεις σε ακίνητα στην Ελλάδα άνω των €8 δισ. ετησίως, από €4 δισ. που θα διαμορφωθούν το 2013.

Από τα ανωτέρω προκύπτει το πόσο μεγάλη σημασία θα είχε ο εξορθολογισμός της φορολογίας επί των ακινήτων από το 2014, σημειώνει η Alpha Bank.

Σε αυτά τα πλαίσια με την εφαρμογή του πρώτου σχεδίου για τον νέο φόρο ακινήτων με σημαντικά διευρυμένη φορολογική βάση (του ΕΝΦΑ), σε συνδυασμό με τη σημαντική μείωση του συντελεστή του φόρου επί των συναλλαγών ακινήτων σε επίπεδα κάτω του 3%, έτσι ώστε να εξουδετερώνεται η απαγορευτική επίπτωση στις συναλλαγές ακινήτων από την μη προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, θα μπορούσε να αναμένεται σημαντική αύξηση των συναλλαγών σε ακίνητα και αύξηση των επενδύσεων σε ακίνητα σε επίπεδα άνω των €7 δισ. από το 2015. Ωστόσο, με τον ΕΦΙΑ+ΦΑΠ που κατατίθεται στη Βουλή άμεσα, επιβάλλεται και πάλι διπλός φόρος στα ακίνητα και στην περιουσία σε ακίνητα που υπερβαίνει σε αντικειμενική αξία τα €300.000, πράγμα που συνεχίζει να αποτελεί σοβαρό εμπόδιο στην επανεκκίνηση της αγοράς ακινήτων, παρά την αναμενόμενη μείωση του φορολογικού συντελεστή στις συναλλαγές ακινήτων που είναι προς την σωστή κατεύθυνση.

TAGS