Την αντίθεσή του στις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου που κατατέθηκε χθες (12 Δεκεμβρίου) στη Βουλή, σχετικά με την επιβολή νέων φόρων επί χρηματιστηριακών συναλλαγών, καθώς επίσης και του τρόπου υπολογισμού τους, εκφράζει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών (ΣΜΕΧΑ)

«Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι οι προτεινόμενες διατάξεις που υπέβαλλαν οι συντάκτες, θα επιφέρουν συρρίκνωση των συναλλαγών στην ελληνική κεφαλαιαγορά, μετακίνηση των Ελλήνων επενδυτών σε ξένες πλατφόρμες διαπραγμάτευσης ή και ξένες ΕΠΕΥ, συρρίκνωση των εσόδων του ελληνικού δημοσίου και κλείσιμο ελληνικών ΕΠΕΥ» τονίζει στην ανακοίνωσή του ο ΣΜΕΧΑ. 

Εξάλλου, επισημαίνει ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο α) χαρακτηρισμός ενός επενδυτή-φυσικού προσώπου ως επιτηδευματία και β) ταυτόχρονη ύπαρξη φόρου συναλλαγών και φόρου υπεραξίας χωρίς αφορολόγητο, αποτελούν ελληνική πρωτοτυπία, καθόσον πουθενά αλλού στην Ευρώπη δεν υφίστανται με τον τρόπο που προτείνονται από το ΥΠΕΘΟ να εφαρμοσθούν στην Ελλάδα. 

Οι προτάσεις που είχε επισήμως υποβάλλει ο ΣΜΕΧΑ από τον περασμένο Οκτώβριο, συνοψίζονται στα εξής:
- Θέσπιση αφορολογήτου ορίου 25 χιλ. ευρώ, πέραν του οποίου θα υπολογίζεται ο φόρος υπεραξίας.
- Κατάργηση από 1/1/2014 του φόρου συναλλαγών 0,2% που ισχύει μέχρι και τις 31/12/2013.
- Πλήρης εξαίρεση των συναλλαγών που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα του ν. 3606/07 και κινητές αξίες του ν. 3371/05, από τις πράξεις που θεωρούνται "επιχειρηματική συναλλαγή" και άρα εμπίπτουν στην περίπτωση να χαρακτηρισθεί ο επενδυτής φυσικό πρόσωπο ως επιτηδευματίας.
- Όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού του φόρου υπεραξίας 15%, ο συμψηφισμός κερδών- ζημιών δεν θα πρέπει να γίνεται ανά κατηγορία τίτλων (asset class), αλλά ο φόρος πρέπει να επιβάλλεται επί του αλγεβρικού αθροίσματος κερδών- ζημιών σε ετήσια βάση από τη μεταβίβαση του συνόλου των τίτλων της παραγράφου 1 του άρθρου 42 συνολικά, αφού αφαιρεθούν- προστεθούν έξοδα ή δαπάνες που αφορούν έκαστη συναλλαγή.