Μειωμένη κατά 10,3% ήταν η παραγωγή ασφαλίστρων για τους μήνες Ιανουάριο έως Οκτώβριο 2013, σε σχέση με πέρυσι το ίδιο διάστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία 60 ασφαλιστικών επιχειρήσεων μελών της Ένωσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ελλάδος

Όπως αναφέρει στη νέα μελέτη της η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, οι 60 ασφαλιστικές συγκέντρωσαν το 91,3% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 98,8% των ασφαλίσεων Ζωής το 2012. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 22 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 47 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών. 

Επισημαίνεται ότι αν αφαιρεθεί η επίδραση του κλάδου των "Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις", η παραγωγή των ασφαλίσεων Ζωής συνολικά είναι μειωμένη κατά 7,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2012 ενώ, αντιστοίχως, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (Ζωής και Ζημιών) είναι μειωμένη κατά 5,9%. 

Πάντως σύμφωνα με τα συνολικά στοιχεία οι Ασφαλίσεις Ζωής διαμορφώθηκαν στο -16,9% και οι Ασφαλίσεις κατά Ζημιών στο -5% εκ των οποίων η Αστική ευθύνη οχημάτων μειώθηκε 6%. 

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν από τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές.