Η εταιρία Βιοκαρπέτ καλεί τους μετόχους της σε έκτακτη γενική συνέλευση τη Δευτέρα 9/1/2013 και ώρα 12.00 με μόνο θέμα συζήτησης την παροχή εγγύησης υπέρ της θυγατρικής της Albio Data για τη λήψη δανείου από την Alpha Bank.