Αμετάβλητο, στο 3,25%,διατήρησε το βασικό επιτόκιο η Κεντρική Τράπεζα της ΠΓΔΜ.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της ΠΓΔΜ το Νοέμβριο του 2013 o ρυθμός πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις σημείωσε αύξηση μετά από τέσσερις μήνες επιβράδυνσης. Αύξηση σημειώθηκε και στα δάνεια προς τα νοικοκυριά.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε περίπου στο 4%.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης προς τα νοικοκυριά διαμορφώθηκε στο 8%, ενώ ο αντίστοιχος προς τις επιχειρήσεις στο 0,4%.

Η Κεντρική Τράπεζα της ΠΓΔΜ σημειώνει ότι η ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος στη χώρα αυξήθηκε το Νοέμβριο.

 

TAGS