Το ΑΕΠ της ΠΓΔΜ αυξήθηκε κατά 3,3% το τρίτο τρίμηνο του 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας.

Ο κλάδος που συνέβαλε ιδιαίτερα στην αύξηση του ΑΕΠ ήταν ο κατασκευαστικός, ο οποίος παρουσίασε άνοδο της τάξης του 30,5%.

Η κατανάλωση των νοικοκυριών και μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, που εξυπηρετούν νοικοκυριά, αυξήθηκε κατά 4% το τρίτο τρίμηνο του 2013, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012, ενώ η συνεισφορά της στη διαμόρφωση του ΑΕΠ ανήλθε στο 72,8%.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 7,2% το τρίτο τρίμηνο του 2013 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,1%.

Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της ΠΓΔΜ, το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 2,6% το πρώτο τρίμηνο του 2013 και κατά 3,5% το δεύτερο τρίμηνο.

TAGS