Στη θυγατρική του εταιρία στη Τουρκία, την Alumil Turkey μετέφερε τις δραστηριότητές του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Αλουμίλ κ. Γιώργος Μυλωνάς, μετά το λουκέτο στην οικογενειακή μονάδα της ΒΑΛΒΕ στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με αναφορές, λίγες ημέρες μετά το λουκέτο στην πατρογονική εταιρία ΒΑΛΒΕ στην πόλη της Ξάνθης οι δραστηριότητες μεταφέρθηκαν όλες στις θυγατρική εταιρία της Τουρκίας.

Πρόκειται για μια εταιρία στην οποία ο κ. Μυλωνάς δεν κατέχει το σύνολο των μετοχών, αλλά το πλειοψηφικό ποσοστό 51% από κοινού με τον τοπικό παίκτη της Has Metal.

Η μονάδα που δημιουργείται εκεί θα αναλάβει πλέον τις εργασίες βαφής αλουμινίων και θα στερήσει έτσι από τη δοκιμαζόμενη Βόρεια Ελλάδα μια σημαντική δραστηριότητα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο επιχειρηματίας τόνιζε πως η Τουρκία είναι μια εξόχως ανοδική αγορά, όπου η αύξηση πωλήσεων ξεπερνά πολλές φορές και το 20%.

Υπενθυμίζεται πως με το κλείσιμο του εργοστασίου στην Ξάνθη 132 εργαζόμενοι έμειναν στην κυριολεξία στον δρόμο, ενώ τους προτάθηκε να απασχοληθούν στο Κιλκίς.

Η εταιρία ΒΑΛΒΕ ήταν οικογενειακή επιχείρηση και απασχολούσε 130 εργαζόμενους. Ο κ. Μυλωνάς δεν θέλησε να τη συνεχίσει και έτσι το 1988 δημιούργησε τον δικό του όμιλο στο Αλουμίνιο.

Από τη δεκαετία του 1990 η εταιρία ακολουθούσε φθίνουσα πορεία, ενώ ποτέ δεν υπήρξε βασική ως προς τις συνολικές δραστηριότητες του γκρουπ Αλουμύλ - είχε απλώς συμπληρωματικό ρόλο. Ο κ. Μυλωνάς πολλές φορές βρέθηκε στα όρια του να την πουλήσει, όμως οικογενειακοί λόγοι δεν τον άφησαν. Να όμως που το πλήρωμα του χρόνου ήρθε για μια πολύ δραστική απόφαση, η οποία άλλαξε τα δεδομένα όχι μόνο στον όμιλό του αλλά και στο σύνολο μιας ευαίσθητης περιοχής όπως η Ξάνθη.


 

TAGS