Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων, λήξεως 21 Μαρτίου 2014, και αξίας ενός δισ. ευρώ εξήγγειλε αύριο Τρίτη ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 (Τ+3).

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες αποταμιευτές) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους με αφορολόγητη απόδοση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους. Η περίοδος εγγραφών είναι από τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 έως και την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013.