Καταδικαστική απόφαση για τη ΔΕΗ εξέδωσε η ΡΑΕ με την οποία την παραπέμπει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για την υπόθεση των τιμολογίων για τις βιομηχανίες Μέσης Τάσης.  

Η ΡΑΕ επικυρώνει σε βάρος της ΔΕΗ πρόστιμο ύψους 4,4 εκατ. ευρώ και αναφέρει στην αιτιολογική της έκθεση ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα πρέπει να ασχοληθεί σε βάθος με τα δομικά προβλήματα λειτουργίας της αγοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, όπου αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ στην ουσία αποτελεί τον μοναδικό παίκτη εξαιτίας της αποκλειστικής πρόσβασης που έχει στη φθηνή ηλεκτροπαραγωγή. Η απόφαση που ήδη βρίσκεται στα χέρια της Επιτροπής Ανταγωνισμού και δημοσιεύει το capital.gr, περιέχει στο σκεπτικό της μια σειρά από σοβαρές διαπιστώσεις για θέματα ανταγωνισμού, που έκανε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο της έρευνας της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, η ΡΑΕ διαπιστώνει ότι στην αγορά προμήθειας καθίσταται πρακτικά αδύνατη η παρουσία άλλου προμηθευτή εξαιτίας του μεγέθους της ιστορικής παρουσίας και κυρίως της αποκλειστικής κατοχής σταθμών παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιούν τους φθηνότερους διαθέσιμους πόρους (λιγνίτες νερά). Επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα διαπραγμάτευσης των καταναλωτών που είναι συνδεδεμένοι στη μέση και την υψηλή τάση. «Το γεγονός ότι η ΔΕΗ παραμένει επί της ουσίας μοναδικός προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, την τοποθετεί σε ισχυρότατη μονοψωνιακή θέση» αναφέρεται.

Επίσης τονίζεται πως, το γεγονός ότι η ΔΕΗ έχει αποκλειστική και προνομιακή πρόσβαση σε φθηνή ηλεκτροπαραγωγή από εγχώριους λιγνιτικούς και υδροηλεκτρικούς πόρους «την καθιστά δυνητικά το μοναδικό ανταγωνιστικό προμηθευτή στην Ελλάδα για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικώς σε βιομηχανίες με τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά πελατών ΜΤ, σε φθηνή τιμή, και της προσδίδει έτσι ένακαθοριστικό πλεονέκτημα, έναντι των άλλων προμηθευτών που έχουν πρόσβαση σε εγχώριες πηγές ενέργειας, μόνο μέσω της ημερήσιας αγοράς».

Για τις εισαγωγές τονίζεται ότι είναι πρακτικά αδύνατο σήμερα μια βιομηχανία να φέρει ρεύμα από το εξωτερικό: «με τους υφιστάμενους κανόνες που διέπουν τη διαχείριση των διασυνδέσεων, δεν μπορεί να υποστηριχθεί μακροχρόνια δραστηριοποίηση στην αγορά προμήθειας, αφού η διαχείριση των διασυνδέσεων έχει έντονα χαρακτηριστικά spot αγοράς, η οποία δεν παρέχει οποιαδήποτε βεβαιότητα που θα μπορούσε να υποστηρίξει μακροχρονίως και αδιαλείπτως τη δραστηριότητα της προμήθειας».

Τέλος, στην απόφασή της η ΡΑΕ αφήνει σαφείς αιχμές σε σχέση την έλλειψη ανταγωνισμού και τη συμπεριφορά της ΔΕΗ: εάν υπήρχε ανταγωνισμός η ΔΕΗ «θα εγκατέλειπε τη σημερινή επιθετική, δίκην τελεσιγράφου, συμπεριφορά προς τους πελάτες της, η οποία έγκειται στο να εκλαμβάνει ως χονδρεμπορικό κόστος την τιμή που διαμορφώνεται στη spot αγορά, και να το μεταφέρει απευθείας στην κατανάλωση»… «με άλλα λόγια, η ΔΕΗ, υπό ανταγωνιστικές συνθήκες, θα ελάμβανε μέτρα, ώστε να θεμελιώσει μια μακροχρόνια τιμολογιακή πολιτική, τόσο για να διατηρήσει και να αυξήσει την κατανάλωση στη σχετική αγορά, και συνεπώς να διατηρήσει ή και να αυξήσει των όγκο των δικών της πωλήσεων, όσο και για να διατηρήσει και τις μονάδες της σε λειτουργία, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα των επενδύσεών της και διασφαλίζοντας τη δυνατότητά της να ανακτά, στο μέλλον, το κόστος κατασκευής νέων μονάδων, προς υποκατάσταση παλαιών, αντιοικονομικών μονάδων» …

«Όμως, στην περίπτωση της αγοράς της Ελλάδος δεν τίθεται καν τέτοιο θέμα, αφού από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η ΔΕΗ αποτελεί τον μοναδικό ανταγωνιστικό προμηθευτή στην Ελλάδα για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε βιομηχανίες με τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά πελατών ΜΤ και προμηθεύει πρακτικά το σύνολο της λιανικής αγοράς ηλεκτρισμού, εξυπηρετώντας το σύνολο σχεδόν των πελατών κάθε κατηγορίας».