Ο δείκτης τιμών των αγαθών και υπηρεσιών ατομικής κατανάλωσης στην Κροατία, ο οποίος υπολογίζεται με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή, μειώθηκε το Νοέμβριο του 2013 κατά 0,1% έναντι του προηγούμενου μήνα και αυξήθηκε κατά 0,4% σε ετήσια βάση, ανακοίνωσε σήμερα η στατιστική υπηρεσία της χώρας. 

Ο ετήσιος πληθωρισμός τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε στο 0,2%- το χαμηλότερο επίπεδο από το 2000 -και στο 0,4% τον Νοέμβριο. 

Ο πληθωρισμός δεν έχει ξεπεράσει το 1% από το 2010.