Το εξωτερικό άμεσο δημόσιο χρέος της Ρουμανίας (μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο) προς τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 708 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2013, στα 14,474 δισ. ευρώ, από 13,766 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε, σήμερα, η Κεντρική Τράπεζα της χώρας. 

Στις 23 Οκτωβρίου 2013, ο αρμόδιος για θέματα προϋπολογισμού υπουργός Λίβιου Βοϊνέα είχε γνωστοποιήσει, με σχετική ανακοίνωση, την εκταμίευση από τη Ρουμανία ποσού ύψους 700 εκατ. ευρώ από ένα δάνειο, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, που η χώρα είχε συνάψει το 2012 με τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (IBRD) του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, για τη χρηματοδότηση πολιτικών ανάπτυξης. 

Της αύξησης του ρουμανικού χρέους προς τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ινστιτούτα είχε προηγηθεί μία συνεχόμενη μείωσή του, από τα 14,38 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2012 στα 13,766 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο φέτος. 

Στο εξωτερικό άμεσο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δημόσιο χρέος προστέθηκαν τον Οκτώβριο και 241 εκατ. ευρώ από εκδόσεις ομολόγων. Το χρέος από αντίστοιχες ενέργειες σχεδόν διπλασιάστηκε κατά το τελευταίο έτος, από τα 7,46 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2012, σε 14,2 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2013. 

Συνολικά, το ρουμανικό εξωτερικό μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο άμεσο χρέος αυξήθηκε κατά 6,66 δισ. ευρώ κατά το τελευταίο έτος, από 22,84 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2012, σε 29,5 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2013.