Η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η συμφωνία εξυγίανσής της, που είχε υποβάλει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 106 επ. Ν.3588/2007 επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 124/12.12.2013 απόφαση του Εφετείου Βορείου Αιγαίου. 

Για τις περαιτέρω ενέργειές του το Διοικητικό Συμβούλιο θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.