Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου προειδοποιεί ότι παρά τα σημαντικά βήματα που γίνονται για αποκατάσταση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, παραμένουν οι κίνδυνοι για την κυπριακή οικονομία από απρόβλεπτους ή εξωγενείς παράγοντες και δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού.

Στο οικονομικό δελτίο της Τράπεζας για το δεύτερο εξάμηνο του 2013, τονίζεται ότι το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, αν και αυστηρό και επώδυνο, αποτελεί τη μόνη επιλογή της Κύπρου, για έξοδο από την κρίση.

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα το πρόγραμμα προσφέρει την ευκαιρία για διόρθωση πολλών δομικών στρεβλώσεων, που υπάρχουν στην οικονομία, καθώς και για δημιουργία των προϋποθέσεων επιστροφής σε συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης και πλήρους απασχόλησης.

Διαβλέπει ωστόσο πιθανότητες αναπροσαρμογών στο κυπριακό πρόγραμμα, λόγω των θετικών επιδόσεων που καταγράφονται στα πρώτα στάδια εφαρμογής του.

Στο οικονομικό δελτίο γίνεται ακόμη αναφορά στις θετικές αξιολογήσεις που έλαβε η Κύπρος και τις θετικές αποκλίσεις που καταγράφηκαν στο δημοσιονομικό και τον χρηματοοικονομικό τομέα.

«Τέτοιες θετικές αποκλίσεις, δίνουν στη χώρα μας την ευχέρεια να αντιμετωπίσει καλύτερα τυχόν αρνητικές εξελίξεις που μπορεί κατά καιρούς να εμφανίζονται από απρόβλεπτους παράγοντες και εξωγενείς επιδράσεις. Ενισχύουν επίσης την αξιοπιστία μας τόσο έναντι των αγορών, (χαρακτηριστικά αναφέρεται και η πρόσφατη αναβάθμιση της δανειοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας από τους S&P's) όσο και έναντι των εταίρων μας», επισημαίνει η ΚΤ.

Υπογραμμίζει ακόμη ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει ριζοσπαστικά διορθωτικά μέτρα, πολλά από τα οποία είναι πρωτόγνωρα για την κυπριακή πραγματικότητα, και μάλιστα σε συνθήκες υπερβολικά υψηλής ανεργίας.

Σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, σημειώνεται ότι οι στόχοι έχουν μέχρι τώρα επιτευχθεί με σημαντικά περιθώρια, αντικατοπτρίζοντας τη συνετή υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και τη μικρότερης έκτασης επιδείνωση της οικονομικής δραστηριότητας από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί για το 2013.

Η Τράπεζα εκτιμά ότι ο προϋπολογισμός του 2014 παραμένει συντηρητικός και αποσκοπεί στη νωρίτερη υλοποίηση μέρους της επιπρόσθετης δημοσιονομικής προσαρμογής που απαιτείται κατά τα έτη 2015-2018 σύμφωνα με το μνημόνιο. Στόχος είναι να επιτευχθεί και να διατηρηθεί σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα ένα πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 4% του ΑΕΠ, έτσι ώστε το δημόσιο χρέος να οδηγηθεί σε μια σταθερά καθοδική και βιώσιμη πορεία.

Για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, επισημαίνεται η πρόοδος στη μεταρρύθμιση του συστήματος της κοινωνικής ασφάλισης, η οποία περιλαμβάνει την εισαγωγή εγγυημένου κατώτατου εισοδήματος ώστε να παρέχεται οικονομική βοήθεια σε όσους την έχουν πραγματικά ανάγκη. Σημειώνεται, επίσης, ο οδικός χάρτης που έχει ετοιμαστεί για το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, ο οποίος αποσκοπεί στη συγκέντρωση τουλάχιστον Euro1 δισ. μέχρι το τέλος του 2016 και επιπλέον Euro400 εκ. έως το 2018 το αργότερο.

Αναφορικά με τον τραπεζικό τομέα, η πιστή εφαρμογή του μνημονίου, όπως αναφέρεται, αποτελεί το εχέγγυο για σταδιακή ανατροπή των αρνητικών εξελίξεων που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια ως απότοκο της κρίσης χρέους στη ζώνη του ευρώ, της μεγάλης έκθεσης του τραπεζικού μας συστήματος στην ελληνική οικονομία, αλλά και της επιδείνωσης της δημοσιονομικής και οικονομικής κατάστασης, και ιδιαίτερα στην αγορά ακινήτων, στην ίδια την Κύπρο.

Για τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας την περίοδο 2013-2015 σημειώνονται οι αναθεωρήσεις, που καταγράφονται στην πιο πρόσφατη αξιολόγηση της τρόικας. Σύμφωνα με αυτές, αναμένεται πως η μείωση του ΑΕΠ για το 2013 θα περιοριστεί στο -7,7%, σε σύγκριση με -8,7% που αρχικά προβλεπόταν στο ΜΣ.

Εντούτοις, ισόποση χειροτέρευση αναμένεται για το 2014 (από -3,9% σε -4,8%) λόγω της παρατεταμένης αβεβαιότητας που επικρατεί. Το 2015 αναμένεται, σύμφωνα με την αξιολόγηση, μικρή ανάκαμψη.

Σημειώνεται πάντως ότι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία καταγράφουν θετικότερη εικόνα για το ΑΕΠ το 2013, αφού μέχρι το πρώτο εννιάμηνο αυτό συρρικνώνεται με μικρότερους ρυθμούς από ό,τι αναμένεται για όλο το έτος. Εντούτοις, σημειώνεται η σημαντική αύξηση του ποσοστού ανεργίας, σε πρωτοφανή για την Κύπρο επίπεδα, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους, εικόνα που δεν αναμένεται να ανατραπεί σύντομα

Στη βάση των προβλέψεων της δεύτερης αξιολόγησης ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αναμένεται να σημειώσει σημαντική πτώση το 2013 στο 0,8% σε σύγκριση με 3,1% το 2012.