Στην άντληση ποσού ύψους 1,3 δισ. ευρώ προχώρησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), μέσω δημοπρασίας τρίμηνων εντόκων γραμματίων. 

Το επιτόκιο παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία, στο επίπεδο του 3,90%, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,92 φορές, καθώς υποβλήθηκαν προσφορές συνολικού ύψους 1,924 δισ. ευρώ. 

Πέραν του δημοπρατούμενου ποσού ύψους ενός δισ. ευρώ, ο ΟΔΔΗΧ έκανε δεκτές και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατ. ευρώ.

TAGS