Κάθε Ιταλός δαπανά ετησίως 757 ευρώ για την λειτουργία του πολιτικού συστήματος της χώρας, σύμφωνα με σχετικούς υπολογισμούς που περιέχονται σε έρευνα του συνδικάτου Uil

Συνολικά, ο ετήσιος προϋπολογισμός του κοινοβουλίου, των υπόλοιπων θεσμικών οργάνων του πολιτικού συστήματος και οι πληρωμές των διαφόρων συμβούλων του απορροφούν κάθε χρόνο 23,2 δισεκατομμύρια ευρώ

«Ένα εκατομμύριο Ιταλοί πολίτες ζουν χάρη σε εισοδήματα που παράγονται άμεσα από το πολιτικό σύστημα», ποσό το οποίο ισούται με «το 5% της εργατικής δύναμης της χώρας», δήλωσε αναφερόμενος στην συγκεκριμένη έρευνα ο γραμματέας του Uil, Λουίτζι Αντζελέτι. 

Η έρευνα της Uil αναφέρει μεταξύ άλλων ότι για την κάλυψη του κόστους της λειτουργίας των αιρετών της κεντρικής κρατικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης δαπανώνται 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ , 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για την πληρωμή των μελών των διοικητικών συμβουλίων εταιριών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ για προσωρινές προσλήψεις σε γραφεία των πολιτικών, χρήση αυτοκινήτων δαπάνη του δημοσίου κ.ά. 

Σύμφωνα με το ιταλικό συνδικάτο, θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν άμεσα 7 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς να τρωθεί στο ελάχιστο η λειτουργία των θεσμών της χώρας. 

Προς το παρόν, οι φετινές δαπάνες για την λειτουργία του κεντρικού πολιτικού συστήματος παρουσιάζονται μειωμένες κατά 4,6% σε σχέση με το 2012.