Τη διενέργεια τριών δημόσιων ανοιχτών διαγωνισμών για την ασφαλιστική κάλυψη των περιουσιακών του στοιχείων ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο του ΟΛΠ ΑΕ. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι διαγωνισμοί αυτοί αφορούν:
- Την κάλυψη του στόλου των οχημάτων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργου, προεκτιμώμενης δαπάνης 200.000 ευρώ.
- Την ασφαλιστική κάλυψη των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, προεκτιμώμενης δαπάνης 250.000 ευρώ και
- Την ασφαλιστική κάλυψη της γενικής αστικής και εργοδοτικής ευθύνης, προεκτιμώμενης δαπάνης 150.000 ευρώ. 

Οι ασφαλίσεις αφορούν περίοδο ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο επιπλέον έτη.

TAGS