Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε σήμερα το "πράσινο φως" για την κρατική ενίσχυση πέντε τραπεζών στη Σλοβενία, σε διάστημα μικρότερο μιας εβδομάδας από την ανακοίνωση της σλοβενικής κυβέρνησης, ότι θα διαθέσει ποσό ύψους 3,5 δισ. ευρώ για να καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες των τριών μεγαλύτερων τραπεζών της χώρας και δύο μικρότερων χρεοκοπημένων τραπεζών, που έχουν τεθεί σε καθεστώς ελεγχόμενης εκκαθάρισης. 

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή έδωσε την τελική έγκρισή της στο σχέδιο αναδιάρθρωσης των NLB και NKBM- των δύο μεγαλύτερων σλοβενικών τραπεζών -και προσωρινή έγκριση για τη σχεδιαζόμενη κρατική ενίσχυση της Abanka Vipa, της τρίτης μεγαλύτερης τράπεζας. 

Η σλοβενική κυβέρνηση σχεδιάζει εισφορά έως 3 δισ. ευρώ σε μετρητά και ομόλογα για την κεφαλαιακή τους ενίσχυση, με βάση το πόρισμα των ελέγχων ποιότητας ενεργητικού και ασκήσεων αντοχής (stress tests), που δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. 

Η "ένεση" ρευστότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί το νωρίτερο σήμερα, ενώ η Κεντρική Τράπεζα της χώρας Banka Slovenije, αναμένεται να αναλάβει την προσωρινή διοίκηση και τον ιδιοκτησιακό έλεγχο των τραπεζών, ώστε να προωθηθεί άμεσα η διαδικασία. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε, επίσης, την τελική έγκρισή της για την παροχή κρατικών εγγυήσεων, ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ, προς τις Probanka και Factor banka, δύο μικρές τράπεζες, οι οποίες τέθηκαν σε καθεστώς ελεγχόμενης εκκαθάρισης λόγω έλλειψης ρευστότητας. 

"Οι σημερινές αποφάσεις για τις NLB, NKBM, Factor Banka, Probanka και Abanka θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στις σλοβενικές τράπεζες" δήλωσε, μετά την ανακοίνωση της απόφασης στις Βρυξέλλες, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Επίτροπος Ανταγωνισμού, Χοακίν Αλμούνια. 

Ο κ. Αλμούνια εξέφρασε την πεποίθησή του, ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης των τραπεζών που καταρτίστηκε από τη Σλοβενία, θα συμβάλει στην εξυγίανση του σλοβενικού τραπεζικού τομέα, ο οποίος τελεί υπό την "πολιορκία" επισφαλών δανείων, τα οποία χρονολογούνται από την εποχή της οικονομικής άνθισης.