Στην τρίτη θέση της κατάταξης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) όσον αφορά την αύξηση του όγκου των κατασκευαστικών εργασιών βρέθηκε η Ρουμανία τον Οκτώβριο του 2013, έναντι του προηγούμενου μήνα.

Συνολικά, ο δείκτης μειώθηκε τον Οκτώβριο (έναντι του Σεπτεμβρίου) κατά 0,3% στο σύνολο των χωρών-μελών της ΕΕ και κατά 1,2% στις χώρες της ευρωζώνης, σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat.

Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, τον Οκτώβριο, ο όγκος των κατασκευαστικών εργασιών αυξήθηκε σε 8 κράτη-μέλη και μειώθηκε σε τρία. Στη Ρουμανία καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 4%.

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2012, ο ίδιος δείκτης μειώθηκε κατά 2,4% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,8% στην ΕΕ των 28, ενώ στη Ρουμανία καταγράφηκε αύξηση 7,6%.