Στους  2.638 ανέρχονται οι προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι που διενεργήθηκαν από τις εφορίες όλης της χώρας από τις 9 έως και τις 15 Δεκεμβρίου. Από αυτούς, οι 1.140 αφορούν επιχειρήσεις που σχετίζονται με την εστίαση και τη διασκέδαση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, σε 2.350 από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις δε διαπιστώθηκε καμία παράβαση

Στις υπόλοιπες 288 επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν συνολικά 557 παραβάσεις. Η παραβατικότητα εντοπίζεται κυρίως στη μη έκδοση στοιχείων.

Το σύνολο της αξίας των προστίμων του ελέγχου εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 386.700 ευρώ. Οι περισσότερες παραβάσεις εντοπίστηκαν στην Αθήνα (269), ενώ η υψηλότερη παραβατικότητα εμφανίζεται στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο με 39% και 37% αντίστοιχα.