Στη σύσταση ανώνυμης εταιρείας συμμετοχών, με την επωνυμία «ΕΡΓΟΝ Συμμετοχών – Παροχής Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο “ΕΡΓΟΝ Συμμετοχών ΑΕ, προέβη ο όμιλος εταιρειών Ειδησεοφωνική Ελλάς Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Υπηρεσίες Τηλεηχοπληροφόρησης Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία που θα χρησιμοποιείται, είναι «Ergon Holding SA». 

Η έδρα της εταιρείας θα είναι ο δήμος Καλλιθέας Αττικής. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ανέρχεται σε 60.000,00 ευρώ και θα καλυφθεί απο ίδια κεφάλαια της εταιρείας Ειδησεοφωνική Ελλάς ΑΕΕ. 

Σκοπός της δημιουργίας της «ΕΡΓΟΝ Συμμετοχών ΑΕ» είναι η συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες ομοειδούς ή άλλου σκοπού.