Παράταση για την 29η Ιανουαρίου έλαβε σήμερα η εκδίκαση της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες για την ένταξη της στις διατάξεις του άρθρου 99.

Στον διάστημα που μεσολαβεί η εισηγμένη με τις πιστώτριες τράπεζες θα επιχειρήσουν να βρουν συμβιβαστική λύση σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση των τραπεζίων υποχρεώσεων της Δίας.