Η κυβέρνηση της Σλοβενίας ξεκίνησε χθες, αμέσως αφότου εξασφάλισε το "πράσινο φως" από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να εφαρμόζει τα μέτρα ενίσχυσης πέντε χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας, εξασφαλίζοντας κεφαλαιακές ενισχύσεις ύψους 3,2 δισ. ευρώ και υπογράφοντας τις συμβάσεις για τη μεταφορά των τοξικών περιουσιακών στοιχείων σε μία "κακή" τράπεζα, την Εταιρεία Διαχείρισης Ενεργητικού Τραπεζών- BACM. 

Το ποσό των 3,2 δισ. ευρώ της ανακεφαλαιοποίσης, περιλαμβάνει κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 1,551 δισ. ευρώ για την τράπεζα NLB, 870 εκατ. ευρώ για την τράπεζα NKBM, 348 εκατ. ευρώ για την Abanka και συνολικά 445 εκατ. ευρώ για την εκκαθάριση των μικρών ιδιωτικών τραπεζών Factor banka και Probanka. 

Οι μέτοχοι και κάτοχοι χρέους μειωμένης εξασφάλισης θα συνεισφέρουν συνολικά 505 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των ζημιών στις πέντε τράπεζες, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Από το ποσό αυτό, 257 εκατ. ευρώ αφορούν στην NLB, 64 εκατ. ευρώ στην NKBM και 120 εκατ. ευρώ στην Abanka. 

Η συνδυασμένη διαγραφή του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου και ανακεφαλαιοποίηση των τριών τραπεζών θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της μετοχικής τους σύνθεσης, με το κράτος να είναι πλέον ο μοναδικός ιδιοκτήτης των τριών τραπεζών, ενώ οι μετοχές της NKBM δεν θα είναι πλέον εισηγμένες στα χρηματιστήρια της Λιουμπλιάνα και της Βαρσοβίας. 

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης των τραπεζών περιλαμβάνει δέσμευση ιδιωτικοποίησης για τις NLB και NKBM, έως το 2017 για την πρώτη, στην οποία το κράτος θα διατηρήσει ποσοστό 25% συν μία μετοχή του κεφαλαίου της, και εξ ολοκλήρου πώλησης έως το 2016 για τη δεύτερη. 

Οι εισφορές σε ρευστό από το κράτος αναλύονται σε 1,141 δισ. ευρώ για την NLB, 620 εκατ. ευρώ για την NKBM, 348 εκατ. ευρώ για την Abanka και από 160 εκατ. ευρώ εκάστη στις Factor banka και Probanka. 

Η Abanka είναι σε αναζήτηση επιπλέον 243 εκατ. ευρώ, υπό τη μορφή ομολόγων, μέχρι την πλήρη έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία χθες έδωσε στην τράπεζα περιθώριο δύο μηνών προκειμένου να προσκομίσει το πλήρες σχέδιο αναδιάρθρωσής της. 

Η σλοβενική "κακή" τράπεζα BACM, εξάλλου, προχώρησε ήδη στην υπογραφή συμβάσεων με τις NLB και ΝΚΒΜ για τη μεταφορά των "τοξικών" δανείων. Η μεταφορά του πρώτου "πακέτου" επισφαλών απαιτήσεων αναμένεται να γίνει αύριο, καθώς συνεχίζεται μία διαπραγμάτευση για σειρά λεπτομερειών, όπως επιβεβαίωσε και ο διευθύνων σύμβουλος της NLB, Γιάνκο Μέντζα, ο οποίος πρόσθεσε ότι η συνολική διαδικασία μεταφοράς θα διαρκέσει αρκετούς μήνες και σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Απριλίου. 

Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων ποιότητας ενεργητικού και ασκήσεων αντοχής (stress tests), στους οποίους υποβλήθηκαν οι σλοβενικές τράπεζες, τοξικά περιουσιακά στοιχεία ακαθάριστης αξίας ύψους 3,45 δισ. ευρώ θα μεταφερθούν στην BAMC από τις κρατικές τράπεζες NLB και ΝΚΒΜ, με αντάλλαγμα βραχυπρόθεσμα ομόλογα συνολικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ, τα οποία θα μπορούν να εξαργυρωθούν. 

Η ΝΚΒΜ, η οποία προβλέπεται ότι θα μεταφέρει τοξικά στοιχεία ύψους 422 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε χθες ότι θα ξεκινήσει από τη μεταφορά επισφαλών απαιτήσεων επιχειρήσεων, οι οποίες τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης.