Στην έκδοση μετατρέψιμου και ανταλλάξιμου μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού 68,3 εκατ. ευρώ πενταετούς διάρκειας, προχώρησε η εισηγμένη εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ. 

Το ομολογιακό δάνειο καλύφθηκε πλήρως από τον μοναδικό ομολογιούχο δανειστή York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μετατροπή και ανταλλαγή των ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας και σε μετοχές εκδόσεως Τέρνα Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ (κυριότητας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), αντίστοιχα, θα γίνεται κατά τη διάρκεια του δανείου, σε χρόνο που θα επιλέγει ο ομολογιούχος και η τιμή μετατροπής θα συναρτάται από την αρχική τιμή μετατροπής (2,50 ευρώ ανά μετοχή) και το χρονικό διάστημα διακράτησης σε συνδυασμό με τις χρηματιστηριακές τιμές των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Τέρνα Ενεργειακή, αντίστοιχα όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά τον προηγούμενο της μετατροπής μήνα. 

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί το δικαίωμα πρόωρης προπληρωμής για ποσό δανείου 25 εκατ. ευρώ μετά των δεδουλευμένων τόκων του σε 15 μήνες από την έκδοση.