Δυναμικότερο ρυθμό ανάπτυξης πρόκειται να έχει η οικονομία της Αυστρίας από τον επόμενο χρόνο, εμφανίζοντας το 2014 πραγματική αύξηση 1,7% και το 2015 ακόμα υψηλότερη στο 2%, όπως αναφέρεται στις τριμηνιαίες προβλέψεις των δύο μεγαλύτερων οικονομικών ινστιτούτων της χώρας, του Ινστιτούτου Οικονομικής Έρευνας και του Ινστιτούτου Ανωτέρων Σπουδών, που παρουσιάστηκαν σήμερα στη Βιέννη.

Ο κύριος λόγος για την εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι είναι η μεγαλύτερη επενδυτική δραστηριότητα των επιχειρήσεων, καθώς και μια τόνωση του εξωτερικού εμπορίου, ενώ αύξηση αναμένεται να σημειώσει και η ιδιωτική κατανάλωση.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η ιδιωτική κατανάλωση, έπειτα από μια μείωση που παρουσίασε εφέτος, αναμένεται να ανακάμψει και να αυξηθεί κατά μία εκατοστιαία μονάδα σε ετήσια βάση, αλλά να παραμείνει σχετικά ασθενής λόγω της ήπιας εξέλιξης σε μισθούς και ημερομίσθια και της σχετικής έντασης στην αγορά εργασίας.

Όπως αναφέρει στην πρόβλεψή του το Ινστιτούτο Οικονομικής Έρευνας, η μικρή αύξηση των πραγματικών ακαθάριστων εισοδημάτων απορροφάται ουσιαστικά από την αύξηση της φορολογίας και των διαφόρων τελών, άρα ελάχιστα επηρεάζει την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, καθώς ουσιαστικά υπάρχει στασιμότητα στο πραγματικό καθαρό εισόδημα.

Ο πληθωρισμός που το 2011 βρισκόταν στο 3,3% και το 2012 μειώθηκε στο 2,4% αναμένεται για εφέτος να μειωθεί στο 2% και να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο το 2014, στο 1,8% (σύμφωνα με το Ινστιτούτο Οικονομικής Ερευνάς) ή το 1,7% (σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ανωτέρων Σπουδών).

Τα δύο ινστιτούτα προβλέπουν πως το συνολικό δημόσιο έλλειμμα της Αυστρίας, στη βάση των κριτηρίων του Μάαστριχ, θα ανέλθει εφέτος μεταξύ του 1,8% και 1,9% του ΑΕΠ, ενώ για το 2014 αναμένουν μια αύξησή του στο 2,0-2,1% του ΑΕΠ, με προοπτική να εμφανίσει μείωση το 2015 και να διαμορφωθεί στο 1,6% έως το 1,7% του αυστριακού ΑΕΠ.

Το Ινστιτούτο Οικονομικής Έρευνας προβλέπει πως μέσα στο 2013 ο αριθμός των καταγεγραμμένων ανέργων θα αυξηθεί, από τις 260.600 σε 286.600 ενώ αύξησή τους στις 302.600 αναμένει για το 2014 και σε 304.600 το 2015.