Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση εξέλεξε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του τον Παναγιώτη Θωμόπουλο, τέως υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και πρώην εκτελεστικό Πρόεδρο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος.

Επίσης, ανέθεσε στο Γενικό Διευθυντή Παύλο Μυλωνά καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων (CRO). Τέλος, όρισε ως βοηθούς Γενικούς Διευθυντές τους Κωνσταντίνο Μπράτο (Διεύθυνση Διεθνών Δραστηριοτήτων) και Κωνσταντίνο Βόσικα (Chief Credit Risk Officer).