Ισραηλινή εταιρεία ενέργειας ενεγράφη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με σκοπό τη δραστηριοποίησή της στον τομέα των υδρογονανθράκων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο γενικός διευθυντής του ΧΑΚ Νώντας Μεταξάς, ανακοινώνοντας το γεγονός, δήλωσε ότι συζητείται η αξιοποίηση της χρηματιστηριακής αγοράς, ώστε ο τομέας της ενέργειας να αποκτήσει αξία και να φέρει οφέλη στην οικονομία.

Ο κ. Μεταξάς σημείωσε ότι ετοιμάζεται εκστρατεία για προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας, οι οποίες θα φέρουν τεχνογνωσία και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Τέλος, τόνισε ότι μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς θα επιτευχθεί με αποτελεσματικότητα και διαφάνεια η προσέλκυση διεθνών επενδυτών σε χρηματοοικονομικά προϊόντα και αξίες εταιρειών του τομέα των υδρογονανθράκων στην Κύπρο.