Προειδοποιητική επιστολή προς όλους όσοι χρωστούν στην εφορία για να τακτοποιήσουν τα χρέη τους μπαίνοντας στις ρυθμίσεις που τρέχουν, θα στέλνει η εφορία προτού κινήσει τις διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης.

Αυτό θα ισχύει στην περίπτωση που η κατάσχεση αφορά ακίνητο. Αν πρόκειται για καταθέσεις, μισθούς ή ενοίκια εις χείρας τρίτων τότε θα μπορεί να προχωρήσει η κατάσχεση χωρίς καμία προειδοποιητική ενημέρωση. 

Αυτό προβλέπεται στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε την Πέμπτη το βράδυ στη Βουλή με θέμα «κυβερνητικό συμβούλιο διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, ελληνικό επενδυτικό ταμείο αξιοποίησης ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίυο και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την αποστολή και την κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης, προ αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία για πρώτη φορά προβλέπεται νομοθετικά ότι αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη.

Ουσιαστικά η εφορία θα στέλνει προειδοποιητική «βολή» στους οφείλετες ώστε να κινητοποιηθούν και να σπεύσουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους διαφορετικά θα προχωρά άμεσα η διαδικασία της κατάσχεσης ή του πλειστηριασμού. 

Την ίδια ώρα, αυστηρά πρόστιμα προβλέπονται από την 1η Ιανουαρίου στους φορολογουμένους των οποίων έστω και μία μηνιαία δόση φόρου καθίσταται ληξιπρόθεσμη.

Ειδικότερα, με βάση τις νέες διατάξεις που θα ισχύσουν από τις αρχές του 2014, από την επομένη κιόλας ημέρα που οποιοδήποτε ποσό φόρου καταστεί ληξιπρόθεσμο χρέος στην εφορία θα επιβαρύνεται με τόκους, οι οποίοι -σύμφωνα με κορυφαία στελέχη του υπουργείου Οικονομικών- θα κυμαίνονται από 8,5% έως και 12%.

Στην περίπτωση δε που περάσουν δύο μήνες από την ημέρα που έγινε ληξιπρόθεσμο το χρέος, τότε ο οφειλέτης θα κληθεί να πληρώσει και πρόστιμο 10% επί του χρέους που δεν κατέβαλε εμπρόθεσμα, δηλαδή συνολικά στο δίμηνο ο οφειλέτης θα πρέπει να πληρώσει «καπέλο» τουλάχιστον 11,4%, ενώ μετά από ένα χρόνο θα φτάσει στο 28,5%.