Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποβαθμίστηκε από τον οίκο αξιολόγησης Standard and Poor's από ΑΑΑ σε ΑΑ+. Αυτή η υποβάθμιση οφείλεται κυρίως στις δυσκολίες των συζητήσεων για τους προϋπολογισμούς ανάμεσα στις χώρες μέλη. 

Έτσι ο Standard & Poor’s υποβίβασε την Ε.Ε. από το ΑΑΑ που είναι η καλύτερη «βαθμολογία» επισημαίνοντας πως οι διαπραγματεύσεις για τους προϋπολογισμούς ανάμεσα στα κράτη μέλη γίνονται ολοένα και πιο οξείες. 

Η αξιολόγηση σε ΑΑ+ είναι με σταθερή προοπτική κάτι που σημαίνει πως ο οίκος δεν έχει την πρόθεση να προχωρήσει σε περαιτέρω μεταβολή στο άμεσο μέλλον.