Στην υπογραφή προσυμφώνου για την πώληση ακινήτου ιδιοκτησίας της, προχώρησε η εισηγμένη εταιρεία Βαρβαρέσσος ΑΕ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Βαρβαρέσσος υπέγραψε με την ΟΛΓΑΝΟΣ ΑΕ, εταιρεία ακινήτων, προσύμφωνο αγοραπωλησίας ακινήτου στην πόλη της Νάουσας με τίμημα 9.350.000 ευρώ. 

Το οριστικό συμβόλαιο της πώλησης θα γίνει μετά την εγκριτική απόφαση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3959/2011.