Σε χαμηλά επίπεδα προβλέπει ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings, ότι θα παραμείνει η κερδοφορία των τραπεζών στη Ρουμανία το 2014, εκτιμώντας παράλληλα ότι η τάση υποβάθμισης της ποιότητας των τραπεζικών στοιχείων ενεργητικού θα συνεχιστεί μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους. Στην έκθεσή του, ο οργανισμός κάνει λόγο για δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και μια εύθραυστη οικονομική ανάκαμψη. 

Ο Fitch αναμένει ότι ο ρυθμός αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα επιβραδυνθεί το επόμενο έτος, παρά το γεγονός ότι μια γενικότερη ανάκαμψη δεν φαίνεται πιθανή, δεδομένου ότι η αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας θα είναι μέτρια. Έτσι, εκτιμά ότι ο τραπεζικός τομέας θα εστιάσει περισσότερο στην επίλυση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, παρά στην επέκτασή του με τη χορήγηση νέων δανείων. 

Ο οίκος εκτιμά ακόμη ότι οι κίνδυνοι, που σχετίζονται με το υψηλό ποσοστό των δανείων σε ξένο νόμισμα, δε θα μειωθούν σύντομα, καθώς ένα μεγάλο μέρος τους είναι μέσης ή μακράς διάρκειας καταναλωτικά και στεγαστικά, ενώ η δραστηριότητα χορήγησης δανείων, κυρίως σε τοπικό νόμισμα, είναι χαμηλή. 

Όσον αφορά στην κεφαλαιοποίηση ο Fitch εκτιμά ότι οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας ίσως υποχωρήσουν στο τέλος του έτους, λόγω πρόσθετων προβλέψεων, στη συνέχεια όμως θα σταθεροποιηθούν. 

Σταδιακή βελτίωση αναγνωρίζεται στο προφίλ χρηματοδότησης του ρουμανικού τραπεζικού τομέα, με τον δείκτη αναλογίας χορηγήσεων προς καταθέσεις (loan-deposit ratio) να καταγράφει μείωση περίπου 10 ποσοστιαίων μονάδων σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο του 2013, στο 108%. Ο Fitch θεωρεί ότι η ρευστότητα του τραπεζικού τομέα σε λέι είναι επαρκής, καθώς και ότι η χρηματοδότηση του ελλείμματος σε ξένο νόμισμα παραμένει σημαντική, όμως μειώνεται σταδιακά. 

Σε ό,τι αφορά την κερδοφορία του ρουμανικού τραπεζικού τομέα, ο Fitch εκτιμά ότι ο συνδυασμός χαμηλών επιτοκίων σε λέι, επιβράδυνσης της αναθέρμανσης των χορηγήσεων και επικέντρωσης στις εγχώριες πηγές χρηματοδότησης, θα περιορίσει τα έσοδα. 

Επιπρόσθετα, παρά το ότι η εμφάνιση νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων φαίνεται πως θα επιβραδυνθεί το 2014, οι σχετικές προβλέψεις θα παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό ο Fitch προβλέπει ότι οι τράπεζες θα επικεντρωθούν στον περιορισμό του κόστους και στην αύξηση των αποταμιεύσεων, που θα μπορούσαν θα οδηγήσουν στην ανατοποθέτηση στην αγορά ορισμένων εξ αυτών και στην περαιτέρω εξυγίανση του κλάδου. 

Στις αρχές του περασμένου Σεπτέμβρη ο Fitch Ratings επιβεβαίωσε για τη Ρουμανία την αξιολόγηση του μακροπρόθεσμου χρέους σε ξένο συνάλλαγμα και τοπικό νόμισμα σε "ΒΒΒ-" ΚΑΙ "BBB" αντίστοιχα, με σταθερή την προοπτική και για τις δύο κατηγορίες. 

Η αξιολόγηση "BBB-" είναι η πρώτη στην κατηγορία των βαθμολογιών, που τοποθετούν ένα κράτος στην επενδυτική βαθμίδα αξιολόγησης (investment grade), δηλαδή ανάμεσα στις χώρες με χαμηλό κίνδυνο για την πραγματοποίηση επενδύσεων.