Μεγάλη μείωση 9,3% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Οκτώβριο εφέτος, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2012, έναντι αύξησης 18,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2012 προς το 2011. 

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η πτώση του τζίρου στην εγχώρια βιομηχανία, οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τοµέων βιομηχανίας:

α. Στην αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατομείων κατά 64,5%, και
β. Στη μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 10,1%. 

Επίσης, προήλθε από τις εξής μεταβολές των δεικτών των επιµέρους αγορών:
•    Στη μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς κατά 5,9%
•    Στη μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς κατά 14,2%.