Πλεόνασμα 2,2 δισ. ευρώ εμφάνισε και στο δεκάμηνο Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2013 το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας, έναντι ελλείμματος 3,4 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κατά κύριο λόγο την αύξηση των εξαγωγών και εσόδων από τον τουρισμό. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος ο περιορισμός του εμπορικού ελλείμματος, κατά 2,7 δισ. ευρώ, οφείλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του στη σημαντική μείωση των πληρωμών για εισαγωγές αγαθών κατά 5,4%, αλλά και στην άνοδο των εξαγωγικών εισπράξεων κατά 4,5%. Εκτός από τις εξαγωγές πετρελαιοειδών οι οποίες έχουν την πιο σημαντική συνεισφορά στην άνοδο αυτή, μεγάλη είναι και η συμμετοχή των κλάδων των τροφίμων και ποτών και των μη μεταλλικών ορυκτών. Η μείωση των εισαγωγών αγαθών οφείλεται κυρίως στα καύσιμα. 

Όσον αφορά στο τουριστικό συνάλλαγμα καταγράφηκε αύξηση στις ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους κατά 14,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 (αντανακλώντας αύξηση του αριθμού αφίξεων των μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 15,5%, σύμφωνα με την Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος). 

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 783 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012, λόγω της ανόδου των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. 

Το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) παρουσίασε πλεόνασμα 5,0 δισεκ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1,8 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012. 

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών καταγράφηκε εισροή ξένων άμεσων επενδύσεων ύψους 822 εκατ. ευρώ, στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή ύψους 6,4 δισεκ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια. 

Τέλος στην κατηγορία των "λοιπών'' επενδύσεων καταγράφηκε καθαρή εισροή ύψους 944 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους κατά 27,8 δισεκ. ευρώ, αλλά και στη μείωση των τοποθετήσεων των εγχώριων θεσμικών επενδυτών σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό κατά 17,3 δισεκ. ευρώ (εισροές). Οι κινήσεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση κατά 42,9 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα.